Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

Veiksmīgi ir noslēgusies Klienta tiesvedība strīdā par zaudējumu piedziņu

|
Veiksmīgi ir noslēgusies Klienta tiesvedība strīdā par zaudējumu piedziņu

Latvijas Republikas Senāts nolēmis atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi atstājot negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu, ar ko tika apmierināta Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal Klienta prasība par nekustamajam īpašumam radīto zaudējumu piedziņu.

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija spriedumā ir atzinusi, ka zemākās tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tādējādi pievienojoties zemākās instances tiesas sprieduma argumentācijai. Tiesa ir norādījusi, ka tam, vai bojājumi ir vai nav novērsti nav izšķirošas nozīmes, secīgi, arī tam, vai iesniegti bojājumu novēršanas pierādījumi, jo apstāklim, vai norādītais stāvoklis reāli ticis atjaunots, cietušajam veicot attiecīgus mantiskus ieguldījumus, nav izšķirošas nozīmes, un tas nevar būt par pamatu tiesību aizskārēja atbrīvošanai no civiltiesiskās atbildības jeb zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

Ņemot vērā Latvijas Republikas Senāta lēmumu, 2023.gada sākumā stājās spēkā Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal Klientam labvēlīgs Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedums. Turklāt parādnieks jau uzsācis labprātīgu sprieduma izpildi.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.