Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Juridiskie pakalpojumi

Saistību tiesības

Saistību tiesības

Veiksmīga darījuma pamatā ir ne vien līdzēju godaprāts un vēlme sadarboties, bet arī korekti un kvalitatīvi sagatavots līgums, kas aizsargā darījuma puses un ļauj izvairīties no pārpratumiem, strīdiem un tiesvedībām pēc darījuma noslēgšanas. Uzņemoties saistības, ir svarīgi nodrošināties, lai darījuma apstākļi būtu skaidri atrunāti, un parūpēties, lai otra darījumā iesaistītā puse vēlāk nevarētu izvirzīt nepamatotas prasības.

Bieži, slēdzot līgumu, līdzēji neaizdomājas par iespējamām strīdus situācijām, kas varētu rasties nepilnīgu vai nekorektu līguma nosacījumu dēļ. Mūsu advokātu birojs var sniegt Jums visa veida juridisko atbalstu saistībā ar darījumu noslēgšanu un izpildi, tostarp:

  1. visdažādāko veidu līgumu un vienošanos projektu sagatavošana;
  2. līgumu analīze un konsultāciju sniegšana ar darījumu izpildi saistītos jautājumos;
  3. pārstāvība līgumu slēgšanas sarunās;
  4. līguma slēgšanas procesa nodrošināšana un pārraudzība;
  5. juridiskā atbalsta sniegšana un pārstāvība no darījumiem izrietošu strīdu risināšanā.

Katrs līgums ir sagatavots tā, lai pilnībā iekļautu darījumu dalībnieku vēlmju izklāstu vienā vai vairākos darījuma aktos. Mūsu biroja mērķis ir sniegt klientiem nepieciešamo juridisko atbalstu darījumos, lai nodrošinātu Jūsu mērķu sasniegšanu gan biznesā, gan privātajā dzīvē.

Advokātu birojs RER Lextal arī īsteno darbības, kas vērstas uz nodarīto aizskārumu kompensēšanu, zaudējumu atlīdzību un citu no personu civiltiesiskām saistībām izrietošu prasījumu virzīšanu.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.