Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

RER Lextal sniedz atzinumu par būvizmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu

|
RER Lextal sniedz atzinumu par būvizmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu

Krievijas Federācijas 2022. gada 24. februārī uzsāktā militārā agresija Ukrainā un starptautiskās sabiedrības reakcija uz minēto agresiju izraisīja strauju cenu kāpumu Latvijā un citur, tai skaitā strauji pieauga būvniecības izmaksas. Sadārdzinājums skāra ne tikai būvizstrādājumus, bet arī mehānismu izmaksas. Tāpat atsevišķās nozarēs strauji pieauga arī darbaspēka izmaksas.

Latvijas būvniecības nozarē noslēgtie līgumi vairumā gadījumu neparedzēja līgumisku regulējumu, kas attiektos uz būvizmaksu pārskatīšanas iespēju šādu apstākļu iestāšanās gadījumā.

Līdz pat šim brīdim ne visos būvniecības projektos, kas tiek realizēti publisko iepirkumu procedūru rezultātā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, līgumslēdzēji ir spējuši panākt savstarpēju vienošanos par sadārdzinājuma seku novēršanu vai tā kompensēšanas mehānismu.

Tādējādi zvērinātu advokātu birojs RER Lextal 2023. gada jūlijā ir sniedzis klientam atzinumu, izvērtējot apvienotā projektē un būvē līguma (ang. val. Design & Build contract) ietvaros būvniecības darbu veicēja pieprasītā sadārdzinājuma kompensēšanas pieļaujamību. Atzinumā zvērinātu advokātu birojs RER Lextal izvērtēja, vai konkrētajā lietā atbilstoši noslēgtā līguma un Publisko iepirkuma likuma nosacījumiem ir pieļaujams veikt grozījumus, kompensējot būvniecības darbu veicējam būvizmaksu sadārdzinājumu vairāk kā 1 miljona EUR apmērā, palielinot sākotnējo līgumcenu gandrīz par 15 %.

Atzinumā secināts, ka būvniecības projektā konstatētais būvizmaksu sadārdzinājums ir radies Krievijas Federācijas īstenotās militārās agresijas rezultātā, ko būvniecības darbu veicējs iepirkuma līguma noslēgšanas brīdī nevarēja paredzēt. Tādējādi būvniecības ierosinātājam, lai nodrošinātu tālāku projekta realizāciju un pabeigšanu, ir pamats lemt par grozījumu veikšanu iepirkuma līgumā, kompensējot būvniecības darbu veicējam attiecīgo sadārdzinājumu.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.