Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

RER Lextal pievienojas jauns sadarbības partneris – CAMS sertificēts ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST

|
RER Lextal pievienojas jauns sadarbības partneris – CAMS sertificēts ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST

Mūsdienu mainīgajā pasaulē bizness saskaras ar straujām un būtiskām likumu izmaiņām, kas ir milzīgs izaicinājums, lai spētu pastāvēt un attīstīties. Sniedzot juridiskās konsultācijas, esam novērojuši, ka viens no biznesa apgrūtinošiem un bremzējošiem faktoriem Latvijā, Baltijas mērogā un starptautiskā sadarbībā ir AML  (anti money laundering) prasību izpratne, to ievērošana un efektīvas uzraudzības sistēmas ieviešana.

ZAB RER LEXTAL piemīt jau gadiem uzkrāta kompetence AML darbības laukā. Biroja partnerim, advokātam Armandam Rasam ir sekmīga pieredze AML procesu vadīšanā kredītiestādēm un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot vērā pastāvošās tendences un vajadzības ZAB RER LEXTAL kolēģu pulkam ir pievienojies jauns sadarbības partneris – Jānis Mellups, CAMS sertificēts ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST, ar vairāk kā 5 gadu praktiso pieredzi šajā darbības sfērā. CAMS sertifikāts ir globāls zelta standarts AML jomā visā pasaulē. CAMS setifikāts ir starptautiski atzīts kā Nr.1 savā jomā un līdz ar to šo pakalpojumu var sniegt ikvienam pasaules uzņēmumam, vēlams piesaistot vietējo speciālistu, kurš zina katras valsts īpašos nosacījumus.

Attīstot savas kompetences, ZAB RER LEXTAL piedāvā jaunu pakalpojumu savā klāstā: NILL/TFN (noziedzīgi iegūto līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršana), KYC (zini savu klientu) un Sankciju risku pārvaldīšana.

Piedāvātā pakalpojuma pamatelementi:

 • Visaptveroša IKS izstrāde, kas ietver noteikumu, politiku un procedūru kopumu, ko uzņēmums īsteno, lai nodrošinātu izvirzīto noteikumu izpildi, palielinātu efektivitāti un stiprinātu NILL/TFN, un sankciju riska pārvaldības politikas ievērošanu uzņēmumā;
 • Riska novērtējumu izstrāde (klienta skaitliskā riska novērtēšanas sistēma, sankciju riska novērtējums, sankciju riska novērtēšanas sistēma utt.). NILL/TF riska novērtējums tiek veikts, lai adekvāti un efektīvi atspoguļotu katram klientam raksturīgo kopējo risku. Sankciju risks savukārt novērtējams attiecībā uz ietekmi un varbūtību, ka uzņēmums var tikt izmantots starptautisko vai nacionālo sankciju režīmu pārkāpšanā vai apiešanā;
 • Klientu statusa noteikšanas procedūru izstrāde (klienta riska novērtēšana, KYC anketas, MiFID anketas utt.). KYC procesam jānodrošina, ka klienti sniedz patiesu informāciju par sevi un biznesu, kurā viņi ir iesaistīti. Klienta identitātes pārbaude tiek veikta, novērtējot klienta sniegto informāciju, klienta uzņēmējdarbības formu un jomu un noskaidrojot patiesos labuma guvējus. KYC ļauj uzņēmumiem izmantot uz risku balstītu pieeju NILL/TFN, lai droši zinātu, kas ir viņu klienti un kāda līmeņa NILL/TF riskus viņi rada.
 • Juridiskā atzinuma sniegšana NILL/TFN, KYC un sankciju risku pārvaldīšanas jomā;
 • Klienta klientu NILL/TFN padziļināta izpēte;
 • Iekšējo procedūru izstrāde NILL/TFN un sankciju risku pārvaldībai;
 • Konsultācijas par NILL/TFN un sankciju risku pārvaldību, kā arī finanšu institūciju prasībām minētajā jomā;
 • Uzņēmumu esošās NILL/TFN sistēmas un sankciju riska pārvaldības audits.

NILL/TFN un sankciju riska pārvaldības prasības attiecināmas uz šādiem subjektiem:

 • grāmatvedības, revīzijas un juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
 • kredītiestādēm;
 • finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
 • nekustamā īpašuma aģentiem un brokeriem;
 • pakalpojumu sniedzējiem juridiskas vai juridiskas personas dibināšanai un darbībai;
 • loteriju un azartspēļu operatoriem;
 • dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotājiem;
 • virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējiem;
 • parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem.

ZAB RER LEXTAL palīdzēs jūsu uzņēmumam nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem, pārvaldīt un mazināt riskus, nodrošinot precīzu riska novērtējumu. Izveidotā IKS (iekšējā kontroles sistēma) ļaus jūsu uzņēmumam koncentrēt resursus uz identificētajiem risku faktoriem un noteikt precīzu rīcības plānu šo risku efektīgai pārvaldīšanai.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
   

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.