Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

RER Lextal klienta pieteikums pieņemts izskatīšanai Satversmes tiesā

|
2022. gada 9. novembrī pēc Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klienta pieteikuma Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.prim daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam”.

Satversmes tiesa pārbaudīs atbilstību Satversmei, t.i., personas tiesībām uz taisnīgu tiesu un nevainīguma prezumpcijai – samazināto pierādīšanas standartu un fakta legālo prezumpciju attiecībā uz noziedzīgi iegūtu mantu. Fakta legālā prezumpcija pati par sevi neizslēdz nevainīguma prezumpciju, tomēr, lai šie principi atrastos savstarpējā līdzsvarā, fakta legālajai prezumpcijai ir jābūt saprātīgai, samērīgai un atspēkošanai viegli pārbaudāmai. Tāpat arī prezumpcijai ir jābūt saprātīgām robežām, ņemot vērā nozīmību, kas ir uz spēles, un saglabājot tiesības uz aizstāvību. Jāpiebilst, ka gadījumā, ja Satversmes tiesa atzīst, ka normas ir neatbilstošas Satversmei, tad konkrētajā procesā tiesvedība var tikt atjaunota.

Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal jau vairāk nekā 10 gadus sniedz plaša spektra juridisko palīdzību, tostarp konstitucionālo sūdzību sagatavošanu un pārstāvību Satversmes tiesā.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.