Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Juridiskie pakalpojumi

Publiskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Publisko iepirkumu process un tā tiesiskais regulējums laika gaitā kļūst arvien sarežģītāks gan attiecībā uz iepirkumu procedūras organizēšanu, gan attiecībā uz atbilstoša piedāvājuma vai pieteikuma sagatavošanu. Tāpat arvien komplicētāki kļūst pretendentu un kandidātu izslēgšanas noteikumi. Nereti iepirkuma procedūras norisē starp piegādātāju un pasūtītāju rodas domstarpības, kas bieži rezultējas strīdā Iepirkumu uzraudzības birojā un Administratīvajā tiesā.

Advokātu birojs RER Lextal ir specializējies publisko iepirkumu nozarē, sniedzot kvalitatīvu un profesionālu juridisko palīdzību pasūtītājiem un piegādātājiem gan zemsliekšņa iepirkumos, gan iepirkumos, kas organizēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Advokātu birojs RER Lextal piedāvā visa veida juridisko palīdzību publisko iepirkumu jomā, tostarp:

 • konsultācijas par iepirkumu norisi un iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanu;
 • sūdzību sagatavošana un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā vai tiesā par nepamatotu iepirkuma prasību apstrīdēšanu, tai skaitā nepamatotu atlases prasību apstrīdēšana;
 • iepirkuma līguma projektu izvērtēšana pirms piedāvājumu iesniegšanas, savlaicīgi identificējot juridiskos un biznesa riskus. Nepieciešamības gadījumā piedāvājam sagatavot iesniegumus pasūtītājam par grozījumu veikšanu iepirkuma līguma projektos;
 • konsultācijas piegādātājiem par pareizas un drošas stratēģijas izstrādi komplicētu piegādātāju atlases prasību gadījumos, tai skaitā izveidojot piegādātāju apvienības vai dibinot pilnsabiedrības;
 • piedāvājumu un pieteikumu atbilstības pārbaude pirms to iesniegšanas;
 • juridisko atzinumu sagatavošana pasūtītājiem par piedāvājumu un pieteikumu atbilstību;
 • piegādātāju un pasūtītāju pārstāvība iepirkumu rezultātu apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesos Iepirkumu uzraudzības birojā vai Administratīvajā tiesā;
 • iepirkuma līgumu grozījumu atbilstības un pieļaujamības izvērtēšana.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
   

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.