Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Juridiskie pakalpojumi

NILL/TFN, KYC un Sankciju risku pārvaldīšana

NILL/TFN, KYC un Sankciju risku pārvaldīšana

 • Visaptveroša IKS (iekšējā kontroles sistēma) izstrāde, kas ietver noteikumu, politiku un procedūru kopumu, ko uzņēmums īsteno, lai nodrošinātu izvirzīto noteikumu izpildi, palielinātu efektivitāti un stiprinātu NILL/TFN (noziedzīgi iegūto līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršana), un Sankciju riska pārvaldības politikas ievērošanu uzņēmumā;
 • Riska novērtējumu izstrāde (klienta skaitliskā riska novērtēšanas sistēma, sankciju riska novērtējums, sankciju riska novērtēšanas sistēma utt.). NILL/TF riska novērtējums tiek veikts, lai adekvāti un efektīvi atspoguļotu katram klientam raksturīgo kopējo risku. Sankciju risks, savukārt, novērtējams attiecībā uz ietekmi un varbūtību, ka uzņēmums var tikt izmantots starptautisko vai nacionālo sankciju režīmu pārkāpšanā vai apiešanā;
 • Klientu statusa noteikšanas procedūru izstrāde (klienta riska novērtēšana, KYC (zini savu klientu) anketas, MiFID (regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu) anketas utt.). KYC procesam jānodrošina, ka klienti sniedz patiesu informāciju par sevi un biznesu, kurā tie ir iesaistīti. Klienta identitātes pārbaude tiek veikta, novērtējot klienta sniegto informāciju, klienta uzņēmējdarbības formu un jomu, noskaidrojot patiesos labuma guvējus. KYC ļauj uzņēmumiem izmantot uz risku balstītu pieeju NILL/TFN, lai droši zinātu, kas ir viņu klienti un kāda līmeņa NILL/TF riskus viņi rada.
 • Juridiskā atzinuma sniegšana NILL/TFN, KYC un Sankciju risku pārvaldīšanas jomā;
 • Klienta klientu NILL/TFN padziļināta izpēte;
 • Iekšējo procedūru izstrāde NILL/TFN un Sankciju risku pārvaldībai;
 • Konsultācijas par NILL/TFN un Sankciju risku pārvaldību, kā arī finanšu institūciju prasībām minētajā jomā;
 • Uzņēmumu esošās NILL/TFN sistēmas un Sankciju riska pārvaldības audits.

NILL/TFN un Sankciju riska pārvaldības prasības attiecināmas uz šādiem subjektiem:

 • grāmatvedības, revīzijas un juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
 • kredītiestādēm;
 • finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
 • nekustamā īpašuma aģentiem un brokeriem;
 • pakalpojumu sniedzējiem juridiskas vai juridiskas personas dibināšanai un darbībai;
 • loteriju un azartspēļu operatoriem;
 • dārgmetālu un dārgakmeņu tirgotājiem;
 • virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējiem;
 • parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem.

Birojs palīdzēs Jūsu uzņēmumam nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem, pārvaldīt un mazināt riskus, nodrošinot precīzu riska novērtējumu. Izveidotā IKS (iekšējā kontroles sistēma) ļaus jūsu uzņēmumam koncentrēt resursus uz identificētajiem risku faktoriem un noteikt precīzu rīcības plānu šo risku efektīvai pārvaldīšanai.

Sniedzot audita konsultācijas NILL/TFN un Sankciju risku pārvaldīšanas jomā, advokātu birojs sadarbojas arī ar augstas kompetences zvērinātiem revidentiem Māri Bierni un Sandru Dzereli, kuri savas kompetences attīstījuši jau vairāk nekā 20 gadu garumā.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
   

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.