Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

Veiksmīgi ir noslēgusies Klienta tiesvedība strīdā par zaudējumu piedziņu

|
Latvijas Republikas Senāts nolēmis atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi atstājot negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu, ar ko tika apmierināta Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal Klienta prasība par nekustamajam īpašumam radīto zaudējumu piedziņu.

Tiek atcelts RER Lextal klienta līdzekļu arests un izbeigts process par noziedzīgi iegūtu mantu

|
2023. gada 2. janvārī Ekonomisko lietu pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu par RER Lextal klientam piederošajiem arestētajiem naudas līdzekļiem teju 200 000 EUR apmērā.

Satversmes tiesa vērsusies Eiropas Savienības tiesā divu RER Lextal klientu lietās

|
Viens no RER Lextal klientiem vērsās Satversmes tiesā, apstrīdot 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, vienlaikus lūdzot apturēt tiesvedību un vērsties Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem. Satversmes tiesa ierosināja lie…

Trauksmes celšanas tiesiskais regulējums, prasības un ieguvumi

|
Kas ir trauksmes celšana? 2022. gada 4. februārī stājās spēkā jauns Trauksmes celšanas likums, pilnveidojot līdzšinējo regulējumu trauksmes celšanas jomā, precizējot jomas, kurās par pārkāpumiem īpaši var celt trauksmi. Likuma mērķis nemainīgi ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta …

Stājies spēkā likums par dalītā īpašuma izbeigšanu daudzdzīvokļu mājām

|
2023.gada 1.janvārī stājās spēkā Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums, kas piespiedu dalītā īpašuma attiecībās esošo daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem dod tiesības un iespēju izpirkt mājai piesaistīto zemi par tās kadastrālo vērtību.

Ceļvedis par pētniecības un izstrādes stimuliem

|
Izmantojot pārrobežu pieeju, Andersen European Business Incentives and Tax Credits pakalpojumu līnija izstrādāja detalizētu pētījumu par izstrādes un attīstības iniciatīvām 24 dalībvalstīs, tai skaitā Albānijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.