Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

RER Lextal sniedz atzinumu par būvizmaksu sadārdzinājuma kompensēšanu

|
Krievijas Federācijas 2022. gada 24. februārī uzsāktā militārā agresija Ukrainā un starptautiskās sabiedrības reakcija uz minēto agresiju izraisīja strauju cenu kāpumu Latvijā un citur, tai skaitā strauji pieauga būvniecības izmaksas. Sadārdzinājums skāra ne tikai būvizstrādājumus, bet arī mehāni…

Rokasgrāmata ārvalstu tiesu spriedumu izpildei dažādās jurisdikcijās.

|
Jebkuras tiesvedības vai alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras svarīgākais mērķis ir izpildāma nolēmuma (sprieduma) iegūšana.

Stājies spēkā klientam labvēlīgs Ekonomisko lietu tiesas spriedums

|
2023.gada aprīlī stājies spēkā zvērinātu advokātu biroja RER Lextal klientam labvēlīgs Ekonomisko lietu tiesas spriedums, ar kuru atcelti cita sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka prettiesiski pieņemtie lēmumi.

Veiksmīgi ir noslēgusies Klienta tiesvedība strīdā par zaudējumu piedziņu

|
Latvijas Republikas Senāts nolēmis atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi atstājot negrozītu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu, ar ko tika apmierināta Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal Klienta prasība par nekustamajam īpašumam radīto zaudējumu piedziņu.

Tiek atcelts RER Lextal klienta līdzekļu arests un izbeigts process par noziedzīgi iegūtu mantu

|
2023. gada 2. janvārī Ekonomisko lietu pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu par RER Lextal klientam piederošajiem arestētajiem naudas līdzekļiem teju 200 000 EUR apmērā.

Satversmes tiesa vērsusies Eiropas Savienības tiesā divu RER Lextal klientu lietās

|
Viens no RER Lextal klientiem vērsās Satversmes tiesā, apstrīdot 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, vienlaikus lūdzot apturēt tiesvedību un vērsties Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem. Satversmes tiesa ierosināja lie…

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.