Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Juridiskie pakalpojumi

Būvniecība

Būvniecība

Projektēšana un būvdarbu veikšana ir komplicēts process, kurā starp būvniecības procesa dalībniekiem, iesaistītajām institūcijām var rasties dažādas domstarpības un strīdi. Nereti pie sarežģījumiem projekta realizācijas laikā noved kļūdains vai nepārdomāts līgums, kā arī mēdz iestāties dažādi kavējoši vai iepriekš neparedzēti apstākļi. Ikviens kavējums būvdarbu procesā izraisa būvdarbu veicējam papildu izmaksas, savukārt, pasūtītājam nav iespējams uzsākt objekta ekspluatāciju iecerētajā laikā, tādēļ līgumslēdzēju starpā rodas strīdi par radušos izmaksu segšanu.

Advokātu birojs RER Lextal nodrošina profesionālu juridisko palīdzību pasūtītājiem un būvniecības darbu veicējiem, tostarp:

  • projektēšanas, būvdarbu vai apvienoto projektē un būvē (ang. val. Design & Build contract) sagatavošana, izvērtēšana;
  • juridiskās palīdzības sniegšana līguma izpildes termiņa pagarinājumu pieprasīšanā un pamatošanā;
  • juridiskās palīdzības sniegšana strīdos starp pasūtītāju un būvdarbu veicēju par papildu darbiem;
  • dažādu citu būvniecības strīdu risināšana un konsultāciju sniegšana.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.