Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Jaunumi

Satversmes tiesa vērsusies Eiropas Savienības tiesā divu RER Lextal klientu lietās

|
Satversmes tiesa vērsusies Eiropas Savienības tiesā divu RER Lextal klientu lietās

Viens no RER Lextal klientiem vērsās Satversmes tiesā, apstrīdot 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, vienlaikus lūdzot apturēt tiesvedību un vērsties Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem. Satversmes tiesa ierosināja lietu „Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Minētajā lietā pastāv šaubas par nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Savienības tiesību normām, līdz ar to Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu vērsties ar prejudiciālajiem jautājumiem Eiropas Savienības tiesā.

Savukārt otrs klients vērsās Satversmes tiesā, apstrīdot Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam. Arī šajā lietā Satversmes tiesa ir nolēmusi vērsties Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciālo jautājumu.

Abas minētās lietas ir saistītas ar procesu par noziedzīgi iegūtu mantu.

Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantu ir noteikta Satversmes tiesas un Eiropas Savienības Tiesas sadarbības procedūra, kurā Eiropas Savienības Tiesa sniedz Satversmes tiesai noderīgu atbildi, kas ļautu tai atrisināt konkrēto konstitucionālo sūdzību.

Tiesvedība Satversmes tiesas lietās ir apturēta līdz brīdim, kad stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
     

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.