Skip to main content

ADVOKĀTU BIROJS RER Lextal Juridiskie pakalpojumi

Administratīvās tiesības

Administratīvās tiesības ir plaša tiesību nozare, kas nosaka valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, proti, iestāžu padotību un attiecības, valsts funkcijas, valsts un fizisku / juridisku personu attiecības, kā arī kārtību, kādā valsts pieņem privātpersonām saistošus aktus. Reizēm valsts pieļauj kļūdas savā rīcībā, un šādos gadījumos šīs kļūdas ir apstrīdamas un pārsūdzamas administratīvā procesa kārtībā, kaitējuma gadījumā radot indivīda tiesības iegūt atbilstošu kaitējuma kompensāciju no valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas. Administratīvajā procesā ir apstrīdami tādi lēmumi, kas ir saistīti ar nodokļiem, būvniecību, publiskajiem iepirkumiem un publiskas mantas atsavināšanu, kā arī citām sfērām. Šīs nozares pārzinām un esam veiksmīgi pārstāvējuši klientu intereses ar šīm nozarēm saistītu lietu risināšanā. Mūsu birojs:
 • konsultē un pārstāv klientus attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām publiskām personām;v
 • sagatavo apstrīdēšanas iesniegumus;
 • sagatavo pieteikumus tiesai par administratīvā akta atcelšanu un/vai labvēlīga administratīvā akta sagatavošanu;
 • sagatavo lūgumus par pagaidu aizsardzību;
 • nodrošina pārstāvību visu instanču tiesās;
 • konsultē un pārstāv klientus jautājumos, kas saistīti ar nodokļiem;
 • konsultē un pārstāv klientus jautājumos, kas saistīti ar publiskas mantas atsavināšanu.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
   

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.