Zvērinātu advokātu birojs
“Rasa, Ešenvalds un Radziņš”

Uzticēto darbu veic ar izcilību,
iedziļinoties katrā lietā

Klienta interešu pārstāvniecība
Eiropas un Latvijas tiesās,
juridiskā palīdzība komerctiesības,
maksātnespējas, darba tiesību jautājumos,
kā arī citi juridiskie pakalpojumi

Advokātu birojs

Rasa, Ešenvalds & Radziņš

Spējīgi profesionāļi

Zvērinātu advokātu biroja “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” atpazīstamību nodrošina zvērināti advokāti Armands Rasa, Jānis Ešenvalds un Egīls Radziņš. Birojs izveidots 2020. gada nogalē, kad apvienojās 1993. gadā dibinātais “Zvērināta advokāta Egīla Radziņa birojs”, kas līdz apvienošanās brīdim ir specializējies tiesvedībā civillietās gan vietējā, gan Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas līmenī, un 2010. gadā tapušais zvērinātu advokātu birojs “Rasa un Ešenvalds”, kas specializējies juridiskās palīdzības sniegšanā tiesvedībās un dažādos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tostarp komerctiesībās, maksātnespējas procesos, uzņēmumu restrukturizācijā, līgumtiesībās un administratīvajās tiesībās, īpaši izceļot publisko iepirkumu jomu, kur gūti panākumi Eiropas Savienības tiesā.

Biroju apvienošanās rezultātā tiek nodrošināti pakalpojumi, kas aptver visas  nozīmīgākās dzīves jomas, kurās nepieciešama juridiskā palīdzība kā fiziskām, tā arī juridiskām personām.

Zvērinātu advokātu birojs “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” jebkuru uzticēto darbu tiecas paveikt ar izcilību. Šo mērķi palīdz īstenot iedziļināšanās katrā lietā un vēlme nodrošināt klientam panākumus saimnieciskajā darbībā un ģimenes dzīvē.

Zvērinātu advokātu birojs “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” ir Sertificētu maksātnespējas administratoru asociācijas, Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas, International Referral Group un INSOL Europe biedrs, kas piedāvā klienta interešu pārstāvniecību tiesās un sniedz juridisko palīdzību šādās sfērās:

 • komerctiesību jomā,
 • uzņēmumu restrukturizācijas procesos,
 • maksātnespējas, ĀTAP un TAP procesos,
 • saistību tiesībās,
 • lietu tiesībās,
 • darba tiesību jomā un cita veida juridisko palīdzību (uzturēšanās atļaujas, kuģu aresti, intelektuālā īpašuma aizsardzība, goda un cieņas aizsardzība).

Priekšrocības

Iedziļināšanās, pēctecība &
Pievienotā vērtība
Iedziļināšanās
Mēs uzskatām, ka rūpīga situācijas analīze, kuru veic ieinteresēts un pieredzējis advokāts, ir priekšnoteikums panākumiem, tāpēc komunikāciju ar klientu katrā lietā no pirmajiem soļiem uzticam advokātam, kurš būs atbildīgs par konkrētā uzdevuma izpildi. Tikai tā ir iespējams precīzi izplānot procesa stratēģiju un piedāvāt pilnvērtīgu risinājumu.
Pievienotā vērtība
Līdz ar apvienošanos ZAB “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” spēj nodrošināt juridisku atbalstu visās būtiskākajās uzņēmējdarbības un privātās dzīves jomās. Ciešā sadarbībā ar klientu mēs nodrošinām radošus risinājumus ar augstu pievienoto vērtību, kas sniedz gandarījumu ne vien klientam, bet arī advokātam.
Pēctecība
Attīstoties tehnoloģijām, rodas gan jaunas nozares, gan jaunas klientu vajadzības. Lai nodrošinātu pārmaiņu pieprasītos risinājumus un biroja pēctecību, mēs piesaistām jaunus kolēģus, kuri papildina ZAB “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” kapacitāti ar dinamisku, mūsdienīgu redzējumu.

Juristu komanda

Profesionāļi ar pieredzi dažādu juridisko jautājumu risināšanā  

Zvērinātu advokātu biroja “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” atpazīstamību nodrošina pieredzējuši advokāti, savas jomas profesionāļi: Armands Rasa, Jānis Ešenvalds un Egīls Radziņš.

Armands RasaZvērināts advokāts, biroja partneris

Armands Rasa
Zvērināts advokāts, biroja partneris

Jānis EšenvaldsZvērināts advokāts, biroja partneris

Jānis Ešenvalds
Zvērināts advokāts, biroja partneris

Egīls RadziņšZvērināts advokāts, biroja partneris

Egīls Radziņš
Zvērināts advokāts, biroja partneris

Dace JenavaZvērināta advokāte

Dace Jenava
Zvērināta advokāte

Liene PommereZvērināta advokāta palīgs

Liene Pommere
Zvērināta advokāta palīgs

Laura LegzdiņaZvērināta advokāta palīgs

Laura Legzdiņa
Zvērināta advokāta palīgs

Rihards KalveršsVecākais jurists

Rihards Kalveršs
Vecākais jurists

Anete BozeVecākā juriste

Anete Boze
Vecākā juriste

Krista GailīteJuriste

Krista Gailīte
Juriste

Santa KokinaJurista palīgs

Santa Kokina
Jurista palīgs

Anna LosāneJurista palīgs

Anna Losāne
Jurista palīgs

Una SkopinaJurista palīgs

Una Skopina
Jurista palīgs

Ieva KalniņaBiroja vadītāja

Ieva Kalniņa
Biroja vadītāja

Linda BērziņaSekretāre

Linda Bērziņa
Sekretāre

 • Armands RasaZvērināts advokāts, biroja partneris
 • Jānis EšenvaldsZvērināts advokāts, biroja partneris
 • Egīls RadziņšZvērināts advokāts, biroja partneris
 • Dace JenavaZvērināta advokāte
 • Liene PommereZvērināta advokāta palīgs
 • Laura LegzdiņaZvērināta advokāta palīgs
 • Rihards KalveršsVecākais jurists
 • Anete BozeVecākā juriste
 • Krista GailīteJuriste
 • Santa KokinaJurista palīgs
 • Anna LosāneJurista palīgs
 • Una SkopinaJurista palīgs
 • Ieva KalniņaBiroja vadītāja
 • Linda BērziņaSekretāre
 • Armands Rasa
  Zvērināts advokāts, biroja partneris

  • Zvērināts advokāts Armands Rasa pirmo pieredzi, strādājot advokātu birojā, guva jau 2004. gadā, bet turpmāko gadu laikā ir uzkrājis kompetenci un zināšanas kā jurists gan privātajā, gan valsts sektorā, īpaši specializējoties tiesvedībās, finanšu un banku tiesībās un maksātnespējas procesos (maksātnespējas administrators kopš 2007. gada 14. novembra).
  • Papildus Latvijas Universitātes maģistra grādam tiesību zinātnē Armands ieguvis profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā (MBA) Rīgas Tehniskajā universitātē. Tas ir īpaši noderīgs, lai izprastu uzņēmēju vēlmes, izaicinājumus un vajadzības, veiksmīgāk strādātu ar komerctiesību jautājumiem un sniegtu juridisku atbalstu komercdarbības uzlabošanai, palīdzot novērst vai mazināt ar uzņēmējdarbību saistīto lēmumu juridiskos vai komercriskus.
  • Kopš 2012. gada 3. septembra zvērināts advokāts Armands Rasa ir iekļauts mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, pārstāvot tādas vērtēšanas jomas kā tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums, transportlīdzekļi, lauksaimniecības tehnika, intelektuālais īpašums, komersanta darbība (bizness), meži, antikvārie un mākslas priekšmeti.
  • 2010. gadā zvērināts advokāts Armands Rasa pārstāvēja kāda uzņēmuma valdes locekli, strādājošu grūtnieci, darba tiesību strīdā ar darba devēju Eiropas Savienības tiesā. Pirmajā šādā līmenī iztiesātajā Latvijas civillietā panāktais skaidrojošais spriedums kļuva par pienesumu visai valsts tiesu sistēmai.
  • Armands Rasa ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesa administrators kopš 2017.gada jūnija, kas ļāvis viņam gūt neatsveramu pieredzi ar kredītiestāžu maksātnespēju procesiem saistītos jautājumos, tostarp kreditoru interešu aizsardzībā. Šobrīd pārstāv virknes LAS “PNB Banka” kreditoru intereses šīs bankas maksātnespējas procesā.
 • Jānis Ešenvalds
  Zvērināts advokāts, biroja partneris

  • Jānis Ešenvalds profesionālās gaitas jurisprudencē ir uzsācis 2003. gadā un kopš tā laika ir kļuvis par zvērinātu advokātu un sertificētu maksātnespējas administratoru, uzkrājot lielu pieredzi sarežģītu administratīvo un civillietu tiesvedības procesos visu instanču tiesās, tostarp pārstāvot klientus Eiropas Savienības tiesā.
  • Ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas universitātē, turpinājis studijas Rīgas Juridiskās augstskolas tiesību zinātnes maģistrantūras programmā, specializējoties starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās, bet Lūtonas universitātē guvis ieskatu Lielbritānijas un starptautiskajās tiesībās.
  • Zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds izstrādājis apjomīgus pētījumus par būvju un zemes vienotības principu un atkāpēm no tā gan attiecībā uz vispārīgiem, gan uz īpašiem gadījumiem, piemēram ostām, jaunbūvēm, ēkām, kas celtas uz zemes pēc 1992. gada 1. septembra, kā arī sniedzis atzinumus klientiem ar šo problēmu saistītos jautājumos.
  • Tāpat Jānis analizējis ES direktīvu neieviešanas sekas un iespējamos aizsardzības līdzekļus personām, kuru intereses tādējādi skartas.
  • Jāņa Ešenvalda kompetencē bijusi juridiskās palīdzības sniegšana starptautiskos darījumos par zelta ieguves koncesiju saglabāšanu, kā arī korporatīvās struktūras izveidi un darbību, lai aizsargātu klienta intereses attiecībās ar investoriem.
  • Savās zināšanās zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds dalās, lasot seminārus un lekcijas par pārrobežu maksātnespējas procesu esošajiem un topošajiem maksātnespējas procesu administratoriem, zvērinātiem advokātiem, tiesnešiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kā arī konsultējot Latvijas universitātes studentus un vadot studentu zinātnisko darbu izstrādi Rīgas Juridiskajā augstskolā.
  • Jānis uzskata, ka labam advokātam jābūt apveltītam ar lielu pacietību un neizsīkstošu vēlmi līdz sīkākajai detaļai iedziļināties jebkurā lietā, lai atrastu pārliecinošus argumentus sava klienta aizstāvībai.
 • Egīls Radziņš
  Zvērināts advokāts, biroja partneris

  • Egīls Radziņš ir Latvijā labi zināms un atzīts tiesās praktizējošs advokāts ar 30 gadu pieredzi, kas gūta pārstāvot klientus visu līmeņu tiesās, ieskaitot Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Egīls Radziņš pārsvarā specializējas civiltiesībās, piedaloties sarežģītos strīdos par īpašuma tiesībām, zaudējumu piedziņu, kā arī mantošanas un apdrošināšanas tiesību jautājumos, un lietās, kas saistītas ar vārda un preses brīvību.
  • Būdams Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 1990.gada, Egīls Radziņš 1991.gadā kopā ar kolēģi Daci Pūci izveidoja vienu no desmit pirmajiem advokātu birojiem atjaunotajā Latvijas Republikā "Pūce un Radziņš". Savukārt 1993.gadā 22.janvārī tika nodibināts Zvērināta Advokāta Egīla Radziņa birojs, kurā 27 gadu laikā savu praksi uzsākuši vairāki desmiti joprojām aktīvi zvērinātie advokāti, tai skaitā arī kolēģis Armands Rasa.
  • 90.to gadu sākumā advokāts Radziņš aktīvi piedalās denacionalizācijas un zemes reformas realizācijā, lai atjaunotu saviem ārvalstīs un Latvijā dzīvojošiem klientiem īpašuma tiesības uz vairākiem simtiem nekustamo īpašumu. Rīgas Angļu ģimnāzijā iegūtās angļu valodas zināšanas nodrošināja klientūru arī starp Skandināvijas valstu uzņēmējiem, tai skaitā palīdzot Latvijā ienākt Norvēģijas valsts degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums "Statoil", kas šodien pazīstams kā "Circle K".
  • Turpmākajos gados, neskaitot ikdienas konsultācijas, tiek sniegta juridiskā palīdzība vairāk nekā 1300 pastāvīgiem klientiem, dažiem no kuriem palīdzība tiesvedībās ilgst vairāk kā 10 gadus, tās pabeidzot Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tā 2014.gada 25.martā, pēc 13 gadus ilgas tiesvedības, tiek saņemts Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedums lietā Perepjolkins un Vistiņš pret Latviju, piespriežot klientiem par labu no valsts kompensāciju 1 200 000 EUR apmērā. Arī otra lielākā kompensācija, kas Eiropas Cilvēktiesību tiesā piespriesta no Latvijas valsts, ir Egīla Radziņa biroja klientam lietā Dzirnis pret Latviju - 93 000 EUR apmērā.
  • Ievērojot advokāta darba konfidenciālo raksturu, daudziem klientiem sniegtā juridiskā palīdzība paliek sabiedrībai nezināma.
  • Egīls Radziņš ilgāk kā desmit gadus darbojās kā šķīrējtiesnesis Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā un Rīgas šķīrējtiesā. Savukārt no 2010.gada piedalās Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Civilprocesa grozījumu izstrādes darba grupā.
  • 2012.gadā Egīls Radziņš saņem Latvijas Republikas Tieslietu sistēmas augsto apbalvojumu - Otrās pakāpes Goda zīmi, kam 2020.gadā seko arī Tieslietu ministrijas Pateicības raksts.
  • Kolēģu atzinība toties gūta, tiekot kopš 2008.gada vairākas reizes atkārtoti ievēlētam Zvērinātu advokātu padomē un 2014.gadā saņemot zvērināta advokāta Goda zīmi.
 • Dace Jenava
  Zvērināta advokāte

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 1998. gada.
  • 1987. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.
  • 1994. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtu ar specializāciju starptautiskajās tiesībās un ekonomiskajās attiecībās.
  • Kopš 1994. gada darbojusies advokātu birojos, ieguvusi pieredzi klientu pārstāvībā visu līmeņu vispārējās jurisdikcijas tiesās, kā arī klientu pārstāvībā darījumos.
  • Specializējusies ģimenes, saistību, dzīvojamo telpu īres, kā arī īpašuma tiesībās. Ieguvusi sertifikātus par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā.
  • Sertificēta mediatore kopš 2014. gada.
 • Liene Pommere
  Zvērināta advokāta palīgs

  • Zvērināta advokāta palīdze Liene Pommere Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2011. gadā ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, bet 2014. gadā – profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.
  • Studiju laikā darbojusies Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldē, tostarp vadot kultūras un akadēmisko komisiju, kā arī bijusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Domes un Studiju programmu padomes locekle.
  • Liene Pommere izcīnījusi augstas vietas Latvijas Universitātes rīkotajās tiesu procesu izspēlēs konstitucionālajās tiesībās un civiltiesībās, piedalījusies Latvijas Universitātes 70. konferencē Tiesību teorijas un vēstures sekcijā “Cīņa par ”tiesiskumu”: vēsture, teorija un tiesību realitāte.“
  • 2010. gadā žurnāls „Jurista Vārds” atzinis Lieni par „nedēļas juristi”, 2014. gadā viņa iekļauta krājumā „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”.
  • 2016. gada jūnijā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā kā zvērināta advokāta palīgs.
  • Pieredzi jurisprudencē Liene guvusi kopš 2011.gada, sniedzot juridisko palīdzību Latvijas Universitātes juridiskās prakses un palīdzības centrā, strādājot vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kā arī praktizējot advokātu birojā “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” kopš 2012.gada.
  • Brīvajā laikā aizraujas ar kulināriju, ceļošanu, pasākumu organizēšanu un aktīvo atpūtu dabā.
 • Laura Legzdiņa
  Zvērināta advokāta palīgs

  • 2015. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē.
  • 2017. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.
  • Profesionālā pieredze tiek gūta no 2014. gada, iegūstot praksi zvērināta tiesu izpildītāja birojā un strādājot komunālo pakalpojumu uzņēmumā darbā ar debitoriem. Maģistra studiju programmas laikā darbojusies arī Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā.
  • 2018. gada jūnijā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā kā zvērināta advokāta palīgs.
 • Rihards Kalveršs
  Vecākais jurists

  • Ieguvis bakalaura un profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
  • Kopš 2012. gada sadarbībā ar zvērinātiem advokātiem pārstāvējis uzņēmumu un uzņēmēju intereses ārpustiesas situācijās, tiesvedībās un šķīrējtiesu procesos.
  • Ieguvis praktisku pieredzi akciju sabiedrību korporatīvo dokumentu izstrādē, iekšējo politiku un procedūru piemērošanā starptautiskā informācijas tehnoloģiju grupas uzņēmumā.
  • Padziļinātas zināšanas un profesionālu pieredzi uzkrājis komerctiesībās, darījumos ar nekustamo īpašumu un kredītiestādēm, būvniecības un citu jomu līgumu izstrādē.
  • Par būtisku pilnvērtīgas dzīves sastāvdaļu uzskata aktīvo atpūtu dabā.
 • Anete Boze
  Vecākā juriste

  • Ieguvusi bakalaura un profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, juriste Anete Bože 2018. gadā uzsāka doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē.
  • Kopš 2011. gada Anete strādājusi gan vairākos advokātu birojos, gan vienā no Latvijas lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
  • Ar gūtajām zināšanām un pieredzi Anete Bože dalījusies, pasniedzot studiju kursu „Juridiskās metodes un tiesību teorijas aktualitātes” Rīgas Stradiņa Universitātē. Vairākās konferencēs stāstīts par tematiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumiem.
  • Biežos ceļojumus Anete cenšas saistīt ar amatalus (craft beer) festivāliem Eiropā.
 • Krista Gailīte
  Juriste

  • Juriste Krista Gailīte 2016. gadā ieguvusi sociālo zinātņu grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē, 2017. gadā studējusi Lisabonas Universitātē Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmas ietvaros, bet 2018. gadā saņēmusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē.
  • Palīdzējusi Latvijas komandai iekļūt starptautiskās tiesas procesa izspēles Eiropas Savienības tiesībās “European Law Moot Court” reģionālajā finālā.
  • Brīvajā laikā aizraujas ar kalnu slēpošanu, tenisu un ceļošanu.
 • Santa Kokina
  Jurista palīgs

  • Jurista palīdze Santa Kokina zvērinātu advokātu birojā “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” sāka strādāt 2017. gada vasarā. Tas nav traucējis Santai 2019. gadā pabeigt tiesību zinātnes studijas Latvijas Universitātē un iegūt sociālo zinātņu bakalaura grādu. Šobrīd Santa turpina studēt tiesību zinātnes maģistra līmeņa studiju programmā Latvijas Universitātē.
  • Brīvajā laikā Santa aizraujas ar klavierspēli un vieglatlētiku.
 • Anna Losāne
  Jurista palīgs

  • 2017. gadā absolvējusi Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju.
  • 2020. gadā ieguvusi sociālo zinātņu grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.
  • Brīvajā laikā ļoti labprāt apmeklē teātri un lasa daiļliteratūru.
 • Una Skopina
  Jurista palīgs

  • 2017.gadā absolvējusi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju.
  • 2020.gadā ieguvusi sociālo zinātņu grādu tiesību zinātnē Rīgas Stradiņa Universitātē, 2020. gadā uzsāka studijas Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskajā fakultātē, maģistra studiju programmā.
  • Brīvajā laikā Una nodarbojas ar sportu, spēlē ģitāru un ir aizrautīga grāmatu lasītāja.
 • Ieva Kalniņa
  Biroja vadītāja

  • Ieva ir ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā. Ilgu laiku darbojusies klientu apkalpošanas sektorā. Paralēli darbam birojā, vasarā piedalās mācību nometņu rīkošanā jauniešiem, kā arī džeza mūzikas koncertu organizēšanā.
  • Brīvajā laikā Ieva labprāt dodas īsākos vai garākos skrējienos pa Rīgas ielām, apmeklē teātri un dažādus mūzikas pasākumus.
 • Linda Bērziņa
  Sekretāre

  • Biznesa vadības koledžā apguvusi sabiedriskās attiecības, kā arī ieguvusi namu pārziņa 3. kvalifikācijas līmeni Juridiskajā koledžā.
  • Brīvajā laikā Linda iet pārgājienos un aizraujas ar ēst gatavošanu.
 • Armands RasaZvērināts advokāts, biroja partneris
 • Jānis EšenvaldsZvērināts advokāts, biroja partneris
 • Egīls RadziņšZvērināts advokāts, biroja partneris
 • Dace JenavaZvērināta advokāte
 • Liene PommereZvērināta advokāta palīgs
 • Laura LegzdiņaZvērināta advokāta palīgs
 • Rihards KalveršsVecākais jurists
 • Anete BozeVecākā juriste
 • Krista GailīteJuriste
 • Santa KokinaJurista palīgs
 • Anna LosāneJurista palīgs
 • Una SkopinaJurista palīgs
 • Ieva KalniņaBiroja vadītāja
 • Linda BērziņaSekretāre

Juridiskie pakalpojumi

Lai arī zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību, nevis pakalpojumus, tomēr jānorāda, ka vārds „pakalpojums” apliecina, ka pakalpojumu sniedzējs ir gatavs pakalpot savam klientam.

Advokātu biroja advokāti apliecina gatavību saviem klientiem nodrošināt augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus un advokāta palīdzību. Advokāts ir patstāvīgs un neatkarīgs speciālists, un klients var būt drošs un uzticēties, ka advokāts, izmantojot visus likumā paredzētos līdzekļus, sniegs palīdzību savas kompetences ietvaros, klientu vēlmju īstenošanā ievērojot normatīvos aktus un ētikas principus.

Zvērinātu advokātu birojs “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” nodrošina plašu juridisko pakalpojumu klāstu fiziskām un juridiskām personām, tostarp, konsultāciju sniegšanu, juridisko atzinumu sagatavošanu, līgumu un citu dokumentu sagatavošanu, darījumu slēgšanas pārraudzību un klientu pārstāvību darījumu slēgšanas procesā, kā arī klientu pārstāvību tiesās, iestādēs un attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām.

Lai Jums būtu iespējams pārliecināties, ka tieši zvērinātu advokātu birojs “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” spēs palīdzēt Jūsu interesējošā jautājumā, lūdzu, izvēlieties kādu no zemāk piedāvātajām sadaļām, kas strukturēti izskaidros biroja darbības jomas un kompetences.

Dalība

Advokātu dalība Latvijas un
pasaules līmeņa organizācijās

Zvērinātu advokātu dalība dažādās organizācijās, kas apvieno juristus Latvijā, Eiropā un visā pasaulē, apliecina, ka advokātu biroja pārstāvji ir sabiedriski aktīvi, interesējas par jaunākajām aktualitātēm nozarē un ir gatavi aizstāvēt tās intereses.

Juridiskā biroja “Rasa, Ešenvalds un Radziņš” partneri ir biedri vairākās vietējā un starptautiska mēroga nevalstiskajās organizācijās, kas saistītas ar advokātu un maksātnespējas administratoru pienākumu veikšanu.

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

  Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

  advokatura.lv

  Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija sevī apvieno Latvijā praktizējošus zvērinātus advokātus un zvērinātu advokātu palīgus kopš 1921. gada. Zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds partneris Jānis Ešenvalds zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemts 2006. gada 5. decembrī, savukārt partneris Armands Rasa zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemts 2007. gada 20. novembrī.

 • Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru asociācija

  Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru asociācija

  administratori.lv

  Administratoru asociācija dibināta 2003.gada 14.martā ar mērķi nodrošināt administratoru profesionālo interešu realizāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālās atbilstības vērtēšanu. Armands Rasa par asociācijas biedru kļuvis sākot ar 2009.gada 11.septembri. No 2015.gada 4.marta ieņem Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Ētikas komisjas priekšsēdētāja amatu. Savukārt Jānis Ešenvalds sniedz savu atbalstu asociācijai ar pārrobežu maksātnespējas procesu saistītajos jautājumos.

 • INSOL Europe

  insol-europe.org

  INSOL Europe apvieno maksātnespējas jomas speciālistus. Jānis Ešenvalds par INSOL Europe biedru kļuva 2011.gada jūlijā, lai arī pirms tam ir apmeklējis konkrētās organizācijas un tās sadarbības organizāciju seminārus un uzstājies ar priekšlasījumiem tajos.

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

  chamber.lv

  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Zvērinātu advokātu birojs “Rasa un Ešenvalds” pārstāv un aizstāv klientu intereses dažāda veida jomās, tādējādi kā LRTK biedrs sniedzot atbalstu un veicinot Latvijas uzņēmējdarbības vides sakārtošanu kopumā.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB "Rasa, Ešenvalds un Radziņš"

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010




   

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

  Rasa & Ēšenvalds logotips
  © Zvērinātu advokātu birojs Rasa, Ešenvalds un Radziņš