Skip to main content

Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal

Uzticēto darbu veic ar izcilību,
iedziļinoties katrā lietā

Klienta interešu pārstāvniecība
Eiropas un Latvijas tiesās,
juridiskā palīdzība komerctiesībās,
maksātnespējas, darba tiesību jautājumos,
kā arī citi juridiskie pakalpojumi

Advokātu birojs

RER Lextal

Spējīgi profesionāļi

Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal atpazīstamību nodrošina pieredzējuši zvērināti advokāti Armands Rasa un Jānis Ešenvalds. 2010. gadā dibinātais zvērinātu advokātu birojs specializējies juridiskās palīdzības sniegšanā tiesvedībās un dažādos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, tostarp komerctiesībās, maksātnespējas procesos, uzņēmumu restrukturizācijā, līgumtiesībās un administratīvajās tiesībās, īpaši izceļot publisko iepirkumu jomu, kur gūti panākumi Eiropas Savienības tiesā.

2021.gada sākumā, pievienojoties LEXTAL Legal advokātu biroju grupai, kas kļuvusi par vienu no vadošajām advokātu biroju grupām Baltijā, Lextal biroji nodrošina pakalpojumu sniegšanu Baltijas mērogā, aptverot nozīmīgākās dzīves jomas, kurās nepieciešama juridiskā palīdzība kā fiziskām, tā arī juridiskām personām.

Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal jebkuru uzticēto darbu tiecas paveikt ar izcilību. Šo mērķi palīdz īstenot iedziļināšanās katrā lietā un vēlme nodrošināt klientam panākumus saimnieciskajā darbībā un ģimenes dzīvē.

Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal ir Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas, Sertificētu maksātnespējas administratoru asociācijas, INSOL Europe, kā arī TELFA un vadošās neatkarīgu advokātu biroju globālās alianses MERITAS biedrs, kas piedāvā klienta interešu pārstāvniecību tiesās un sniedz juridisko palīdzību šādās sfērās:

 • komerctiesību jomā,
 • uzņēmumu restrukturizācijas procesos,
 • maksātnespējas, ĀTAP un TAP procesos,
 • saistību tiesībās,
 • lietu tiesībās,
 • darījumos ar nekustamo īpašumu,
 • darba tiesību jomā un cita veida juridisko palīdzību (uzturēšanās atļaujas, kuģu aresti, intelektuālā īpašuma aizsardzība, goda un cieņas aizsardzība).

Priekšrocības

Iedziļināšanās, pēctecība &
Pievienotā vērtība
Iedziļināšanās
Mēs uzskatām, ka rūpīga situācijas analīze, kuru veic ieinteresēts un pieredzējis advokāts, ir priekšnoteikums panākumiem, tāpēc komunikāciju ar klientu katrā lietā no pirmajiem soļiem uzticam advokātam, kurš būs atbildīgs par konkrētā uzdevuma izpildi. Tikai tā ir iespējams precīzi izplānot procesa stratēģiju un piedāvāt pilnvērtīgu risinājumu.
Pievienotā vērtība
Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal spēj nodrošināt juridisku atbalstu visās būtiskākajās uzņēmējdarbības un privātās dzīves jomās. Ciešā sadarbībā ar klientu mēs nodrošinām radošus risinājumus ar augstu pievienoto vērtību, kas sniedz gandarījumu ne vien klientam, bet arī advokātam.
Pēctecība
Attīstoties tehnoloģijām, rodas gan jaunas nozares, gan jaunas klientu vajadzības. Lai nodrošinātu pārmaiņu pieprasītos risinājumus un biroja pēctecību, mēs piesaistām jaunus kolēģus, kuri papildina Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal kapacitāti ar dinamisku, mūsdienīgu redzējumu.

Juristu komanda

Profesionāļi ar pieredzi dažādu juridisko jautājumu risināšanā  

Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal atpazīstamību nodrošina pieredzējuši advokāti, savas jomas profesionāļi: Armands Rasa un Jānis Ešenvalds.

 • Armands RasaZvērināts advokāts, biroja partneris

  Armands Rasa
  Zvērināts advokāts, biroja partneris

  Jānis EšenvaldsZvērināts advokāts, biroja partneris

  Jānis Ešenvalds
  Zvērināts advokāts, biroja partneris

  Liene PommereZvērināta advokāte, biroja partnere

  Liene Pommere
  Zvērināta advokāte, biroja partnere

  Juris JanumsZvērināts advokāts

  Juris Janums
  Zvērināts advokāts

  Lāsma DunovskaZvērināta advokāte

  Lāsma Dunovska
  Zvērināta advokāte

  Kārlis EšenvaldsZvērināta advokāta palīgs

  Kārlis Ešenvalds
  Zvērināta advokāta palīgs

  Anete BožeZvērināta advokāta palīgs

  Anete Bože
  Zvērināta advokāta palīgs

  Sintija Miķelsone Zvērināta advokāta palīgs

  Sintija Miķelsone
  Zvērināta advokāta palīgs

  Anna LosāneZvērināta advokāta palīgs

  Anna Losāne
  Zvērināta advokāta palīgs

  Kristīne PulksteneVecākā juriste

  Kristīne Pulkstene
  Vecākā juriste

  Zanda StaraVecākā juriste

  Zanda Stara
  Vecākā juriste

  Andra Gulbe Vecākā juriste

  Andra Gulbe
  Vecākā juriste

  Ričards AndžānsJurista palīgs

  Ričards Andžāns
  Jurista palīgs

  Annija Delvere Jurista palīgs

  Annija Delvere
  Jurista palīgs

  Ieva KalniņaBIROJA VADĪTĀJA

  Ieva Kalniņa
  BIROJA VADĪTĀJA

  Dace Pumpure Grāmatvedis

  Dace Pumpure
  Grāmatvedis

  Jānis Mellups CAMS

  Jānis Mellups
  CAMS

  • Armands RasaZvērināts advokāts, biroja partneris
  • Jānis EšenvaldsZvērināts advokāts, biroja partneris
  • Liene PommereZvērināta advokāte, biroja partnere
  • Juris JanumsZvērināts advokāts
  • Lāsma DunovskaZvērināta advokāte
  • Kārlis EšenvaldsZvērināta advokāta palīgs
  • Anete BožeZvērināta advokāta palīgs
  • Sintija Miķelsone Zvērināta advokāta palīgs
  • Anna LosāneZvērināta advokāta palīgs
  • Kristīne PulksteneVecākā juriste
  • Zanda StaraVecākā juriste
  • Andra Gulbe Vecākā juriste
  • Ričards AndžānsJurista palīgs
  • Annija Delvere Jurista palīgs
  • Ieva KalniņaBIROJA VADĪTĀJA
  • Dace Pumpure Grāmatvedis
  • Jānis Mellups CAMS
  • Armands Rasa
   Zvērināts advokāts, biroja partneris

   • Zvērināts advokāts Armands Rasa pirmo pieredzi, strādājot advokātu birojā, guva jau 2004. gadā, bet turpmāko gadu laikā ir uzkrājis kompetenci un zināšanas kā jurists gan privātajā, gan valsts sektorā, īpaši specializējoties tiesvedībās, finanšu un banku tiesībās un maksātnespējas procesos (maksātnespējas administrators kopš 2007. gada 14. novembra).
   • Papildus Latvijas Universitātes maģistra grādam tiesību zinātnē Armands ieguvis profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā (MBA) Rīgas Tehniskajā universitātē. Tas ir īpaši noderīgs, lai izprastu uzņēmēju vēlmes, izaicinājumus un vajadzības, veiksmīgāk strādātu ar komerctiesību jautājumiem un sniegtu juridisku atbalstu komercdarbības uzlabošanai, palīdzot novērst vai mazināt ar uzņēmējdarbību saistīto lēmumu juridiskos vai komercriskus.
   • Kopš 2012. gada 3. septembra zvērināts advokāts Armands Rasa ir iekļauts mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, pārstāvot tādas vērtēšanas jomas kā tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums, transportlīdzekļi, lauksaimniecības tehnika, intelektuālais īpašums, komersanta darbība (bizness), meži, antikvārie un mākslas priekšmeti.
   • 2010. gadā zvērināts advokāts Armands Rasa pārstāvēja kāda uzņēmuma valdes locekli, strādājošu grūtnieci, darba tiesību strīdā ar darba devēju Eiropas Savienības tiesā. Pirmajā šādā līmenī iztiesātajā Latvijas civillietā panāktais skaidrojošais spriedums kļuva par pienesumu visai valsts tiesu sistēmai.
   • Armands Rasa ir LAS “TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesa administrators kopš 2017.gada jūnija, kas ļāvis viņam gūt neatsveramu pieredzi ar kredītiestāžu maksātnespēju procesiem saistītos jautājumos, tostarp kreditoru interešu aizsardzībā. Šobrīd pārstāv virknes LAS “PNB Banka” kreditoru intereses šīs bankas maksātnespējas procesā.
  • Jānis Ešenvalds
   Zvērināts advokāts, biroja partneris

   • Jānis Ešenvalds profesionālās gaitas jurisprudencē ir uzsācis 2003. gadā un kopš tā laika ir kļuvis par zvērinātu advokātu un sertificētu maksātnespējas administratoru, uzkrājot lielu pieredzi sarežģītu administratīvo un civillietu tiesvedības procesos visu instanču tiesās, tostarp pārstāvot klientus Eiropas Savienības tiesā.
   • Ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas universitātē, turpinājis studijas Rīgas Juridiskās augstskolas tiesību zinātnes maģistrantūras programmā, specializējoties starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās, bet Lūtonas universitātē guvis ieskatu Lielbritānijas un starptautiskajās tiesībās.
   • Zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds izstrādājis apjomīgus pētījumus par būvju un zemes vienotības principu un atkāpēm no tā gan attiecībā uz vispārīgiem, gan uz īpašiem gadījumiem, piemēram ostām, jaunbūvēm, ēkām, kas celtas uz zemes pēc 1992. gada 1. septembra, kā arī sniedzis atzinumus klientiem ar šo problēmu saistītos jautājumos.
   • Tāpat Jānis analizējis ES direktīvu neieviešanas sekas un iespējamos aizsardzības līdzekļus personām, kuru intereses tādējādi skartas.
   • Jāņa Ešenvalda kompetencē bijusi juridiskās palīdzības sniegšana starptautiskos darījumos par zelta ieguves koncesiju saglabāšanu, kā arī korporatīvās struktūras izveidi un darbību, lai aizsargātu klienta intereses attiecībās ar investoriem.
   • Savās zināšanās zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds dalās, lasot seminārus un lekcijas par pārrobežu maksātnespējas procesu esošajiem un topošajiem maksātnespējas procesu administratoriem, zvērinātiem advokātiem, tiesnešiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kā arī konsultējot Latvijas universitātes studentus un vadot studentu zinātnisko darbu izstrādi Rīgas Juridiskajā augstskolā.
   • Jānis uzskata, ka labam advokātam jābūt apveltītam ar lielu pacietību un neizsīkstošu vēlmi līdz sīkākajai detaļai iedziļināties jebkurā lietā, lai atrastu pārliecinošus argumentus sava klienta aizstāvībai.
  • Liene Pommere
   Zvērināta advokāte, biroja partnere

   • 2022.gada decembrī Liene kļuvusi par Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal partneri.
   • 2016. gada jūnijā Liene tika uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā kā zvērināta advokāta palīgs un vairāk nekā 5 gadus darbojusies Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijā. 2022. gada oktobrī Liene nodeva advokāta svinīgo zvērestu, kļūstot par zvērinātu advokāti.
   • Pieredzi jurisprudencē Liene ir guvusi kopš 2011.gada, sniedzot juridisko palīdzību Latvijas Universitātes juridiskās prakses un palīdzības centrā, strādājot vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem kā iepirkumu speciālists, kā arī kopš 2012.gada praktizējot advokātu birojā RER Lextal.
   • Zvērināta advokāte Liene Pommere Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2011. gadā ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, un 2014. gadā – profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Liene Pommere izcīnījusi augstas vietas Latvijas Universitātes rīkotajās tiesu procesu izspēlēs konstitucionālajās tiesībās un civiltiesībās.
   • Kopš 2022.gada rudens Liene lasa vieslekcijas Rīgas Tehniskajā universitātē topošajiem IT projektu vadītājiem par IT projektu juridiskiem aspektiem.
   • 2022.gada pavasarī pabeigusi papildizglītības programmu “Dizaina domāšana, projektu, produktu un procesu vadība ar “Agile, Scrum, Lean, Kanban” Rīgas Tehniskajā universitātē.
   • 2010.gadā žurnāls „Jurista Vārds” atzinis Lieni par „nedēļas juristu”, 2014. gadā viņa iekļauta krājumā „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”.
   • Brīvajā laikā aizraujas ar ceļošanu un aktīvo atpūtu dabā, kā arī kulināriju, veido recepšu blogu 3muskatrieksti.lv.
  • Juris Janums
   Zvērināts advokāts

   • Zvērināts advokāts Juris Janums ir ieguvis jurista kvalifikāciju un tiesību zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kur kopš 2017. gada rudens arī turpina studijas doktorantūrā – krimināltiesībās, strādājot pie disertācijas par ar kriptovalūtu saistītajiem krimināltiesiskajiem aspektiem.
   • Savas profesionālās gaitas jurisprudencē Juris Janums uzsāka 2014. gadā, strādājot Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamentā un jau gadu vēlāk pievienojies vienam no vadošajiem krimināllietu advokātu birojiem Latvijā.
   • Kopš 2016. gada ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs. Juris Janums ir specializējies krimināltiesībās, administratīvo pārkāpumu tiesībās, administratīvajās tiesībās un cilvēktiesībās, kā arī ir palīdzējis klientiem nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, mantojuma un ģimenes tiesībās.
   • Juris ir vairāku zinātnisko publikāciju autors krimināltiesībās, īpašu uzmanību pievērošot finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem, it īpaši ar kriptovalūtas apriti un blokķēdi saistītajiem jautājumiem. Tāpat Juris Janums aizrautīgi pēta arī citus ar kriptogrāfijas tiesību institūtu (lex cryptographia) saistītus jautājumus, tostarp vieddarījumus (smart contracts), viedos juridiskos darījumus (smart legal contracts) un kriptoaktīvu aprites regulējuma attīstību.
   • Ar savām gūtajām zināšanām un pieredzi zvērināts advokāts Juris Janums regulāri dalās lasot lekcijas un vadot seminārus tiesnešiem, advokātiem, prokuroriem un citiem juristiem Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Tāpat Juris Janums ir maģistra līmeņa studiju kursa "Starptautiskās Krimināltiesības" pasniedzējs Baltijas Starptautiskajā akadēmijā.
   • Advokātu birojam RER Lextal Juris pievienojies 2022. gada novembrī. Brīvajā laikā Juris dien Zemessardzē, dzied korī, ceļo un ar prieku pavada laiku ar savu ģimeni un draugiem.
  • Lāsma Dunovska
   Zvērināta advokāte

   • Zvērināta advokāte Lāsma Dunovska ir ieguvusi jurista kvalifikāciju un tiesību zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
   • Savas profesionālās gaitas jurisprudencē Lāsma Dunovska uzsāka 2014.gadā, strādājot Rīgas rajona tiesā par tiesu sēžu sekretāri, taču jau gadu vēlāk Lāsma Dunovska pievienojās vienam no advokātu birojiem Latvijā.
   • Kopš 2018.gada 18.decembra Lāsma Dunovska ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs. Ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2023.gada 28.novembra lēmumu Lāsma Dunovska ir uzņemta zvērinātu advokātu skaitā.
   • Lāsma Dunovska ir līdzdarbojusies LAS “Trasta komercbanka” maksātnespējas procesā, uzkrājot pieredzi kreditoru prasījumu izvērtēšanā.
   • Lāsma Dunovska ir specializējusies civiltiesisku strīdu risināšanā, tai skaitā, darba tiesisko strīdu risināšanā, strīdos, kas izriet no zemes likumiskajām lietošanas tiesībās (līdz 2022.gadam piespiedu nomas institūts), tāpat Lāsma Dunovska konsultē klientus fiziskās, juridiskās, kredītiestāžu maksātnespējas procesos.
   • 2019.gada 21.novembrī Lāsma Dunovska ir ieguvusi sertifikātu speciālo zināšanu apguvē bērnu tiesību aizsardzības jomā.
   • Brīvajā laikā Lāsmai Dunovskai patīk ceļot, iepazīstot citu valstu kultūru, īpaši citu valstu tradicionālo virtuvi, tāpat brīvo laiku Lāsma Dunovska labprāt pavada pie dabas un nodarbojoties ar pilatēm.
  • Kārlis Ešenvalds
   Zvērināta advokāta palīgs

   • Vecākais jurists Kārlis Ešenvalds Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.
   • Kārlis specializējas imigrācijas jautājumos, īpaši uzturēšanās atļauju pieprasīšanā uz investīciju un iegādātā nekustamā īpašuma pamata, tādējādi Kārlis ir konsultējis starptautiska mēroga klientus, kas vēlas Latvijā uzsākt vai turpināt savu uzņēmējdarbību un iegādāties nekustamo īpašumu. Kārlis ir veicis un organizējis arī kapitālsabiedrību reorganizācijas un likvidācijas procesus.
   • Pieredzi jurisprudencē Kārlis guvis kopš 2009.gada, darba gaitas uzsākot Latvijā pazīstamā advokātu birojā, pildot tiesas sēžu sekretāra pienākumus tiesā, kā arī veicot jurista un galvenā jurista pienākumus privātās komercsabiedrībās. Papildus jurista pienākumu pildīšanai, Kārlis ir ieņēmis arī šķīrējtiesas priekšsēdētāja amatu. Advokātu birojam RER Lextal Kārlis pievienojies 2022.gada martā.
   • Kārlis ir retro auto un auto mehānikas entuziasts, brīvajā laikā labprāt ceļo, bet ugunskura vakarus papildina ar muzikālo pavadījumu.
  • Anete Bože
   Zvērināta advokāta palīgs

   • Ieguvusi bakalaura un profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, juriste Anete Bože 2018. gadā uzsāka doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē.
   • Kopš 2011. gada Anete strādājusi gan vairākos advokātu birojos, gan vienā no Latvijas lielākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
   • Ar gūtajām zināšanām un pieredzi Anete Bože dalījusies, pasniedzot studiju kursu „Juridiskās metodes un tiesību teorijas aktualitātes” Rīgas Stradiņa Universitātē. Vairākās konferencēs stāstīts par tematiem, kas saistīti ar maksājumu pakalpojumiem.
   • Biežos ceļojumus Anete cenšas saistīt ar amatalus (craft beer) festivāliem Eiropā.
  • Sintija Miķelsone
   Zvērināta advokāta palīgs

   • Sintija Miķelsone ir ieguvusi bakalaura un profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
   • Kopš 2014.gada Sintija vairākus gadus strādājusi gan tiesu sistēmā, sākotnēji Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā, vēlāk Augstākās tiesas Civillietu departamentā, pildot tiesneša palīga amata pienākumus, gan zvērinātu advokātu birojā.
   • Šīs darba pieredzes laikā Sintija ieguvusi zināšanas par tiesvedības procesu tiesā, dažādu civilprocesuālu jautājumu risināšanu un normatīvo tiesību aktu piemērošanu dažādās civillietu kategorijās, kā arī dažāda satura juridisko dokumentu izstrādē.
   • Sintija specializējās civiltiesisko strīdu risināšanā, dažādu procesuālo dokumentu sagatavošanā tiesvedībās un līgumu izstrādē.
   • Brīvajā laikā aizraujas ar pastaigām dabā, ceļošanu un konditorejas izstrādājumu gatavošanu.
  • Anna Losāne
   Zvērināta advokāta palīgs

   • 2017. gadā absolvējusi Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju.
   • 2023. gadā ieguvusi profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
   • Brīvajā laikā ļoti labprāt apmeklē teātri un lasa daiļliteratūru.
  • Kristīne Pulkstene
   Vecākā juriste

   • Kristīne Pulkstene ir ieguvusi bakalaura un profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Papildus Kristīne ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē.
   • Savas profesionālās gaitas jurisprudencē Kristīne uzsāka, sākotnēji strādājot bankā par juristi, bet 2013. gadā uzsāka darbu Valsts darba inspekcijas Juridiskajā nodaļā, kur piedalījās dažāda satura juridisko dokumentu izstrādē, normatīvo aktu piemērošanā un tiesvedībās. Zvērinātu advokātu birojam RER Lextal Kristīne pievienojās 2023. gada janvārī.
   • Savas darba pieredzes laikā Kristīne ir ieguvusi zināšanas darba un darba aizsardzības tiesībās, kā arī dažādos administratīvo tiesību, administratīvo pārkāpumu tiesību un disciplinārlietu izskatīšanas jautājumos. Turklāt, kopš Trauksmes celšanas likuma pieņemšanas, Kristīne darbojusies kā trauksmes cēlēju kontaktpersona, tādējādi gūstot pieredzi Latvijā trauksmes celšanas sistēmas izveidē un konkrētu lēmumu pieņemšanā.
   • Brīvajā laikā Kristīne aizraujas ar Latīņamerikas sociālajām dejām, ziemas peldēm un dažādu galda spēļu spēlēšanu.
  • Zanda Stara
   Vecākā juriste

   • Zanda Stara ieguvusi Sociālo zinātņu bakalaura grādu un profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
   • Zandas līdzšinējās profesionālās darba gaitas ir bijušas saistītas gan ar privāto, gan publisko sektoru. Strādājusi par juristu gan zvērināta notāra, gan arī zvērinātu advokātu birojā. Darbs publiskajā sektorā ir bijis saistīts ar Tieslietu ministriju - Zanda ir vadījusi Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļu un bijusi atbildīga par tiesību politikas veidošanu civiltiesību jomā. Zanda ir strādājusi pie apbūves tiesības regulējuma, dalītā īpašuma izbeigšanas regulējuma izstrādes, kopīpašuma dalīšanas regulējuma pilnveidošanas, mantojuma tiesību reformas un citiem civiltiesību politikas jautājumiem.
   • Zvērinātu advokātu birojam RER Lextal ir pievienojusies 2023. gada septembrī.
   • Zanda specializējas lietu tiesību, saistību tiesību jautājumos.
   • Brīvajā laikā patīk apmeklēt kultūras pasākumus, doties pārgājienos.
  • Andra Gulbe
   Vecākā juriste

   • Andra Gulbe Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju.
   • Savas darba gaitas jurisprudences jomā Andra uzsāka tiesu sistēmā, pildot tiesneša palīga pienākumus. No 2016. gada, strādājot būvniecības uzņēmumos, Andra ir specializējusies būvniecības, ražošanas un publisko iepirkumu jomā, iegūstot pieredzi dažādas sarežģītības ceļu, inženiertīklu un ēku būvniecības projektu realizācijā, kā arī veiksmīgi pārstāvējusi būvniecības uzņēmumus publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā. Tāpat Andra ir ieguvusi pieredzi būvniecības uzņēmumu iekšējo procesu sakārtošanā un nodaļu darba pilnveidošanā.
   • Andra ir aktīva dzīvesveida piekritēja un labprāt pavada laiku dabā.
  • Ričards Andžāns
   Jurista palīgs

   • Ričards Andžāns ir Latvijas Universitātes tiesību zinātņu akadēmiskā sociālo zinātņu bakalaura grāda 3. kursa students.
   • Patīk aktīvs dzīvesveids - izbraucieni ar kvadraciklu, piedalīšanās MTB riteņbraukšanas maratonos un ir liels autosporta cienītājs.
  • Annija Delvere
   Jurista palīgs

   • Annija Delvere ir Rīgas Stradiņu Universitātes tiesību zinātņu akadēmiskā sociālo zinātņu bakalaura grāda studente.
   • Brīvajā laikā Annija aktīvi nodarbojas ar sportu, apmeklē teātri un glezno. Annijas aizraušanās ir arī ceļošana un mākslas muzeju apmeklēšana.
  • Ieva Kalniņa
   BIROJA VADĪTĀJA

   • Ieva ir ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā. Ilgu laiku darbojusies klientu apkalpošanas sektorā. Paralēli darbam birojā, vasarā piedalās mācību nometņu rīkošanā jauniešiem, kā arī džeza mūzikas koncertu organizēšanā.
   • Brīvajā laikā Ieva labprāt dodas īsākos vai garākos skrējienos pa Rīgas ielām, apmeklē teātri un dažādus mūzikas pasākumus.
  • Dace Pumpure
   Grāmatvedis

   • Dacei ir vairāk nekā 25 gadu pieredze grāmatveža darbā.
   • Iepriekš darbojusies grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā, nodrošinot saviem klientiem pilnu finansiālo operāciju uzskaiti, finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu un analīzi, pārskatu un nodokļu deklarāciju iesniegšanu.
   • Brīvajā laikā iecienītākās nodarbes ir rokdarbi un grāmatu lasīšana.
   • Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal komandai pievienojusies 2020.gada decembrī.
  • Jānis Mellups
   CAMS

   • Jānis Mellups, CAMS sertificēts ANTI-MONEY LAUNDERING SPECIALIST, ar vairāk kā 5 gadu praktiso pieredzi šajā darbības sfērā.
  • Armands RasaZvērināts advokāts, biroja partneris
  • Jānis EšenvaldsZvērināts advokāts, biroja partneris
  • Liene PommereZvērināta advokāte, biroja partnere
  • Juris JanumsZvērināts advokāts
  • Lāsma DunovskaZvērināta advokāte
  • Kārlis EšenvaldsZvērināta advokāta palīgs
  • Anete BožeZvērināta advokāta palīgs
  • Sintija Miķelsone Zvērināta advokāta palīgs
  • Anna LosāneZvērināta advokāta palīgs
  • Kristīne PulksteneVecākā juriste
  • Zanda StaraVecākā juriste
  • Andra Gulbe Vecākā juriste
  • Ričards AndžānsJurista palīgs
  • Annija Delvere Jurista palīgs
  • Ieva KalniņaBIROJA VADĪTĀJA
  • Dace Pumpure Grāmatvedis
  • Jānis Mellups CAMS
 • Marge MännikoPartnere, zvērināta advokāte

  Marge Männiko
  Partnere, zvērināta advokāte

  Üllar TalvistePartneris, zvērināts advokāts

  Üllar Talviste
  Partneris, zvērināts advokāts

  Ants KaruPartneris, zvērināts advokāts

  Ants Karu
  Partneris, zvērināts advokāts

  Urmas UstavPartneris, zvērināts advokāts

  Urmas Ustav
  Partneris, zvērināts advokāts

  Kristi SildPartnere, zvērināta advokāte

  Kristi Sild
  Partnere, zvērināta advokāte

  Olavi-Jüri LuikPartneris, zvērināts advokāts

  Olavi-Jüri Luik
  Partneris, zvērināts advokāts

  Oliver NääsPartneris, zvērināts advokāts

  Oliver Nääs
  Partneris, zvērināts advokāts

  Margus ReilandPartneris, zvērināts advokāts

  Margus Reiland
  Partneris, zvērināts advokāts

  Magnus BraunPartneris, zvērināts advokāts

  Magnus Braun
  Partneris, zvērināts advokāts

  Rauno KinkarPartneris, zvērināts advokāts

  Rauno Kinkar
  Partneris, zvērināts advokāts

  Diana MinumetsZvērināta advokāte

  Diana Minumets
  Zvērināta advokāte

  Katrin OravZvērināta advokāte

  Katrin Orav
  Zvērināta advokāte

  Kristi RandeZvērināta advokāte

  Kristi Rande
  Zvērināta advokāte

  Margus PoolaZvērināts advokāts

  Margus Poola
  Zvērināts advokāts

  Piia RaideZvērināta advokāte

  Piia Raide
  Zvērināta advokāte

  Henri RatnikAdvokāts

  Henri Ratnik
  Advokāts

  Ave-Ly KõutsAdvokāte

  Ave-Ly Kõuts
  Advokāte

  Sirle KaruAdvokāte

  Sirle Karu
  Advokāte

  Kadi SalusteAdvokāte

  Kadi Saluste
  Advokāte

  Sander PotiseppAdvokāts

  Sander Potisepp
  Advokāts

  Martin Nikolajev Jurists

  Martin Nikolajev
  Jurists

  Elise AltroffJuriste

  Elise Altroff
  Juriste

  Mats VolbergJurists

  Mats Volberg
  Jurists

  Kaisa-Maria KubpartZvērināta advokāte

  Kaisa-Maria Kubpart
  Zvērināta advokāte

  Marge SaarelaAtbalsta personāls

  Marge Saarela
  Atbalsta personāls

  Andera LõhmusAtbalsta personāls

  Andera Lõhmus
  Atbalsta personāls

  Kaie MüllerAtbalsta personāls

  Kaie Müller
  Atbalsta personāls

  Kristel NiineGrāmatvede

  Kristel Niine
  Grāmatvede

  • Marge MännikoPartnere, zvērināta advokāte
  • Üllar TalvistePartneris, zvērināts advokāts
  • Ants KaruPartneris, zvērināts advokāts
  • Urmas UstavPartneris, zvērināts advokāts
  • Kristi SildPartnere, zvērināta advokāte
  • Olavi-Jüri LuikPartneris, zvērināts advokāts
  • Oliver NääsPartneris, zvērināts advokāts
  • Margus ReilandPartneris, zvērināts advokāts
  • Magnus BraunPartneris, zvērināts advokāts
  • Rauno KinkarPartneris, zvērināts advokāts
  • Diana MinumetsZvērināta advokāte
  • Katrin OravZvērināta advokāte
  • Kristi RandeZvērināta advokāte
  • Margus PoolaZvērināts advokāts
  • Piia RaideZvērināta advokāte
  • Henri RatnikAdvokāts
  • Ave-Ly KõutsAdvokāte
  • Sirle KaruAdvokāte
  • Kadi SalusteAdvokāte
  • Sander PotiseppAdvokāts
  • Martin Nikolajev Jurists
  • Elise AltroffJuriste
  • Mats VolbergJurists
  • Kaisa-Maria KubpartZvērināta advokāte
  • Marge SaarelaAtbalsta personāls
  • Andera LõhmusAtbalsta personāls
  • Kaie MüllerAtbalsta personāls
  • Kristel NiineGrāmatvede
  • Marge MännikoPartnere, zvērināta advokāte
  • Üllar TalvistePartneris, zvērināts advokāts
  • Ants KaruPartneris, zvērināts advokāts
  • Urmas UstavPartneris, zvērināts advokāts
  • Kristi SildPartnere, zvērināta advokāte
  • Olavi-Jüri LuikPartneris, zvērināts advokāts
  • Oliver NääsPartneris, zvērināts advokāts
  • Margus ReilandPartneris, zvērināts advokāts
  • Magnus BraunPartneris, zvērināts advokāts
  • Rauno KinkarPartneris, zvērināts advokāts
  • Diana MinumetsZvērināta advokāte
  • Katrin OravZvērināta advokāte
  • Kristi RandeZvērināta advokāte
  • Margus PoolaZvērināts advokāts
  • Piia RaideZvērināta advokāte
  • Henri RatnikAdvokāts
  • Ave-Ly KõutsAdvokāte
  • Sirle KaruAdvokāte
  • Kadi SalusteAdvokāte
  • Sander PotiseppAdvokāts
  • Martin Nikolajev Jurists
  • Elise AltroffJuriste
  • Mats VolbergJurists
  • Kaisa-Maria KubpartZvērināta advokāte
  • Marge SaarelaAtbalsta personāls
  • Andera LõhmusAtbalsta personāls
  • Kaie MüllerAtbalsta personāls
  • Kristel NiineGrāmatvede
 • Tomas Bagdanskis Partneris, Zvērināts advokāts

  Tomas Bagdanskis
  Partneris, Zvērināts advokāts

  Lina Šikšniūtė-VaitiekūnienėPartnere, Zvērināta advokāte

  Lina Šikšniūtė-Vaitiekūnienė
  Partnere, Zvērināta advokāte

  Vilius MačiulaitisPartneris, Zvērināts advokāts

  Vilius Mačiulaitis
  Partneris, Zvērināts advokāts

  Vilma SabaliauskienėPartnere, Zvērināta advokāte

  Vilma Sabaliauskienė
  Partnere, Zvērināta advokāte

  Mantas MikalopasPartneris, Zvērināts advokāts

  Mantas Mikalopas
  Partneris, Zvērināts advokāts

  Džiuginta BalčiūnėPartnere, Zvērināta advokāte

  Džiuginta Balčiūnė
  Partnere, Zvērināta advokāte

  Asta MacijauskienėPartnere, Zvērināta advokāte

  Asta Macijauskienė
  Partnere, Zvērināta advokāte

  Jolanta Liukaitytė-StonienėPartnere, Zvērināta advokāte

  Jolanta Liukaitytė-Stonienė
  Partnere, Zvērināta advokāte

  Arūnas ŠidlauskasPartneris, Zvērināts advokāts

  Arūnas Šidlauskas
  Partneris, Zvērināts advokāts

  Ingrida SteponavičienėAsociētā partnere

  Ingrida Steponavičienė
  Asociētā partnere

  Audrius PėstininkasAsociētais partneris

  Audrius Pėstininkas
  Asociētais partneris

  Svetlana NaumčikAsociētā partnere

  Svetlana Naumčik
  Asociētā partnere

  Ramunė ŠaikuvienėVecākā juriste

  Ramunė Šaikuvienė
  Vecākā juriste

  Rūta GlobytėVecākā juriste

  Rūta Globytė
  Vecākā juriste

  Neringa GylytėVecākā juriste

  Neringa Gylytė
  Vecākā juriste

  Inga NeniškėVecākā juriste

  Inga Neniškė
  Vecākā juriste

  Eglė VišinskienėVecākā juriste

  Eglė Višinskienė
  Vecākā juriste

  Ramunė Guobaitė-KirslienėVecākā juriste

  Ramunė Guobaitė-Kirslienė
  Vecākā juriste

  Justina RamašauskaitėVecākā juriste

  Justina Ramašauskaitė
  Vecākā juriste

  Lauras NaglisJurists

  Lauras Naglis
  Jurists

  Skirmanta BalsevičienėVecākā juriste

  Skirmanta Balsevičienė
  Vecākā juriste

  Rimvydė BagdanskienėVecākā juriste

  Rimvydė Bagdanskienė
  Vecākā juriste

  Aistė LeščinskaitėVecākā juriste

  Aistė Leščinskaitė
  Vecākā juriste

  Santa JanickienėVecākā juriste

  Santa Janickienė
  Vecākā juriste

  Milda JogėlaitėJuriste

  Milda Jogėlaitė
  Juriste

  Jolanta BorkoJuriste

  Jolanta Borko
  Juriste

  Rimgailė BelickaitėJuriste

  Rimgailė Belickaitė
  Juriste

  Jovita ŠimanskytėJurista palīgs

  Jovita Šimanskytė
  Jurista palīgs

  Irmantas JadzevičiusAdministrācijas vadītājs

  Irmantas Jadzevičius
  Administrācijas vadītājs

  Zita TarakavičienėGrāmatvede

  Zita Tarakavičienė
  Grāmatvede

  Ieva BlaževičiūtėKomunikācijas speciāliste

  Ieva Blaževičiūtė
  Komunikācijas speciāliste

  Lina JasevičienėBiroja administratore

  Lina Jasevičienė
  Biroja administratore

  Mantas MatuliūkštisProjektu vadītājs

  Mantas Matuliūkštis
  Projektu vadītājs

  • Tomas Bagdanskis Partneris, Zvērināts advokāts
  • Lina Šikšniūtė-VaitiekūnienėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Vilius MačiulaitisPartneris, Zvērināts advokāts
  • Vilma SabaliauskienėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Mantas MikalopasPartneris, Zvērināts advokāts
  • Džiuginta BalčiūnėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Asta MacijauskienėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Jolanta Liukaitytė-StonienėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Arūnas ŠidlauskasPartneris, Zvērināts advokāts
  • Ingrida SteponavičienėAsociētā partnere
  • Audrius PėstininkasAsociētais partneris
  • Svetlana NaumčikAsociētā partnere
  • Ramunė ŠaikuvienėVecākā juriste
  • Rūta GlobytėVecākā juriste
  • Neringa GylytėVecākā juriste
  • Inga NeniškėVecākā juriste
  • Eglė VišinskienėVecākā juriste
  • Ramunė Guobaitė-KirslienėVecākā juriste
  • Justina RamašauskaitėVecākā juriste
  • Lauras NaglisJurists
  • Skirmanta BalsevičienėVecākā juriste
  • Rimvydė BagdanskienėVecākā juriste
  • Aistė LeščinskaitėVecākā juriste
  • Santa JanickienėVecākā juriste
  • Milda JogėlaitėJuriste
  • Jolanta BorkoJuriste
  • Rimgailė BelickaitėJuriste
  • Jovita ŠimanskytėJurista palīgs
  • Irmantas JadzevičiusAdministrācijas vadītājs
  • Zita TarakavičienėGrāmatvede
  • Ieva BlaževičiūtėKomunikācijas speciāliste
  • Lina JasevičienėBiroja administratore
  • Mantas MatuliūkštisProjektu vadītājs
  • Tomas Bagdanskis Partneris, Zvērināts advokāts
  • Lina Šikšniūtė-VaitiekūnienėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Vilius MačiulaitisPartneris, Zvērināts advokāts
  • Vilma SabaliauskienėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Mantas MikalopasPartneris, Zvērināts advokāts
  • Džiuginta BalčiūnėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Asta MacijauskienėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Jolanta Liukaitytė-StonienėPartnere, Zvērināta advokāte
  • Arūnas ŠidlauskasPartneris, Zvērināts advokāts
  • Ingrida SteponavičienėAsociētā partnere
  • Audrius PėstininkasAsociētais partneris
  • Svetlana NaumčikAsociētā partnere
  • Ramunė ŠaikuvienėVecākā juriste
  • Rūta GlobytėVecākā juriste
  • Neringa GylytėVecākā juriste
  • Inga NeniškėVecākā juriste
  • Eglė VišinskienėVecākā juriste
  • Ramunė Guobaitė-KirslienėVecākā juriste
  • Justina RamašauskaitėVecākā juriste
  • Lauras NaglisJurists
  • Skirmanta BalsevičienėVecākā juriste
  • Rimvydė BagdanskienėVecākā juriste
  • Aistė LeščinskaitėVecākā juriste
  • Santa JanickienėVecākā juriste
  • Milda JogėlaitėJuriste
  • Jolanta BorkoJuriste
  • Rimgailė BelickaitėJuriste
  • Jovita ŠimanskytėJurista palīgs
  • Irmantas JadzevičiusAdministrācijas vadītājs
  • Zita TarakavičienėGrāmatvede
  • Ieva BlaževičiūtėKomunikācijas speciāliste
  • Lina JasevičienėBiroja administratore
  • Mantas MatuliūkštisProjektu vadītājs

Juridiskie pakalpojumi

Lai arī zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību, nevis pakalpojumus, tomēr jānorāda, ka vārds „pakalpojums” apliecina, ka pakalpojumu sniedzējs ir gatavs pakalpot savam klientam.

Advokātu biroja advokāti apliecina gatavību saviem klientiem nodrošināt augstas kvalitātes juridiskos pakalpojumus un advokāta palīdzību. Advokāts ir patstāvīgs un neatkarīgs speciālists, un klients var būt drošs un uzticēties, ka advokāts, izmantojot visus likumā paredzētos līdzekļus, sniegs palīdzību savas kompetences ietvaros, klientu vēlmju īstenošanā ievērojot normatīvos aktus un ētikas principus.

Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal nodrošina plašu juridisko pakalpojumu klāstu fiziskām un juridiskām personām, tostarp, konsultāciju sniegšanu, juridisko atzinumu sagatavošanu, līgumu un citu dokumentu sagatavošanu, darījumu slēgšanas pārraudzību un klientu pārstāvību darījumu slēgšanas procesā, kā arī klientu pārstāvību tiesās, iestādēs un attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām.

Lai Jums būtu iespējams pārliecināties, ka tieši Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal spēs palīdzēt Jūsu interesējošā jautājumā, lūdzu, izvēlieties kādu no zemāk piedāvātajām sadaļām, kas strukturēti izskaidros biroja darbības jomas un kompetences.

Jaunumi

Jaunākās ziņas par biroja aktualitātēm
Rīgas apgabaltiesa pieņem lēmumu izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu

Rīgas apgabaltiesa pieņem lēmumu izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu

|
2024. gada 1.februārī Rīgas apgabaltiesa pieņēma lēmumu izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. Izbeidzot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, ZAB RER Lextal klienta līdzekļi, kas teju sasniedz EUR 250 000, netiks konfiscēti par labu valstij.
RER LEXTAL konsultē Jacquet Metals saistībā ar vairāku izplatīšanas uzņēmumu iegādi no Swiss Steel Group

RER LEXTAL konsultē Jacquet Metals saistībā ar vairāku izplatīšanas uzņēmumu iegādi no Swiss Steel Group

|
RER LEXTAL komandai bija patiess prieks kā vienam no galvenajiem juridiskajiem konsultantiem piedalīties kompleksā pārrobežu M&A darījumā, kurā birojs sniedza juridiskās konsultācijas un atbalstu Jacquet Metals grupai, iegādājoties vairākus izplatīšanas uzņēmumus Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polij…
Kanabidiols ir izkļuvis no kaņepju kultūras ēnas

Kanabidiols ir izkļuvis no kaņepju kultūras ēnas

|
Kanabidiols, plaši pazīstams kā CBD, ir izkļuvis no kaņepju kultūras ēnas, lai kļūtu par labsajūtas produktu. Neraugoties uz tā popularitāti, joprojām ir daudz neskaidrību par CBD juridisko statusu, jo īpaši saistībā ar tā izmantošanu kā pārtikas sastāvdaļu vai kosmētiku.

Dalība

Advokātu dalība Latvijas un
pasaules līmeņa organizācijās

Zvērinātu advokātu dalība dažādās organizācijās, kas apvieno juristus Latvijā, Eiropā un visā pasaulē, apliecina, ka advokātu biroja pārstāvji ir sabiedriski aktīvi, interesējas par jaunākajām aktualitātēm nozarē un ir gatavi aizstāvēt tās intereses.

Zvērinātu advokātu biroja RER Lextal partneri ir biedri vairākās vietējā un starptautiska mēroga nevalstiskajās organizācijās, kas saistītas ar advokātu un maksātnespējas administratoru pienākumu veikšanu.

 • TELFA neatkarīgs advokātu biroju tīkls

  TELFA neatkarīgs advokātu biroju tīkls

  www.telfa.law

  TELFA ir neatkarīgs advokātu biroju tīkls ar 30 gadu pieredzi, kas nodrošina klientiem juridiskos pakalpojumus visā Eiropā, piedāvājot elastīgu alternatīvu globālajam advokātu biroja modelim. TELFA ir kļuvusi par vienu no spēcīgākajām neatkarīgo advokātu biroju apvienībām Eiropā, kuras biedru skaits sasniedz vairāk nekā 1000. TELFA ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar USLAW, lai apkalpotu klientu vajadzības, kas vēlas darboties ārpus Eiropas robežām.

 • Meritas – vadošo neatkarīgo advokātu biroju globāla alianse

  Meritas – vadošo neatkarīgo advokātu biroju globāla alianse

  www.meritas.org

  Meritas ir vadošo neatkarīgo advokātu biroju globāla alianse, kuras mērķis ir palīdzēt klientiem piekļūt augstākā līmeņa juridiskajām zināšanām no jebkuras vietas pasaulē. Meritas dibināta 1990. gadā un piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu, ļaujot klientam veikt uzņēmējdarbību praktiski visur.

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

  Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

  advokatura.lv

  Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija sevī apvieno Latvijā praktizējošus zvērinātus advokātus un zvērinātu advokātu palīgus kopš 1921. gada. Zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds partneris Jānis Ešenvalds zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemts 2006. gada 5. decembrī, savukārt partneris Armands Rasa zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemts 2007. gada 20. novembrī.

 • Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru asociācija

  Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru asociācija

  administratori.lv

  Administratoru asociācija dibināta 2003.gada 14.martā ar mērķi nodrošināt administratoru profesionālo interešu realizāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālās atbilstības vērtēšanu. Armands Rasa par asociācijas biedru kļuvis sākot ar 2009.gada 11.septembri. No 2015.gada 4.marta ieņem Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Ētikas komisjas priekšsēdētāja amatu. Savukārt Jānis Ešenvalds sniedz savu atbalstu asociācijai ar pārrobežu maksātnespējas procesu saistītajos jautājumos.

 • INSOL Europe

  insol-europe.org

  INSOL Europe apvieno maksātnespējas jomas speciālistus. Jānis Ešenvalds par INSOL Europe biedru kļuva 2011.gada jūlijā, lai arī pirms tam ir apmeklējis konkrētās organizācijas un tās sadarbības organizāciju seminārus un uzstājies ar priekšlasījumiem tajos.

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

  chamber.lv

  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Zvērinātu advokātu birojs “Rasa un Ešenvalds” pārstāv un aizstāv klientu intereses dažāda veida jomās, tādējādi kā LRTK biedrs sniedzot atbalstu un veicinot Latvijas uzņēmējdarbības vides sakārtošanu kopumā.

 • Eiropas Advokātu Apvienības (AEA)

  Eiropas Advokātu Apvienība

  www.aeuropea.com

  The AEA-ASOCIACIÓN EUROPEA DE ABOGADOS also called AEA INTERNATIONAL LAWYERS NETWORK was created in January 2004. It has an European origin but has expanded all over the world. The main goal of the AEA is the referrals between members. The idea is to get work from other countries and to give a better service to the clients.

Kontakti

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI, LŪDZAM DROŠI SAZINIETIES AR ZAB RER Lextal
+371 67-280-685
info@rer.legal

Kr. Valdemāra iela 33-1,
Rīga, Latvija, LV-1010

AS “Swedbank”
LV89HABA0551036474683
HABALV22
   

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.